Algemeen

Informatie over de vereniging

SV Wilhelm Tell is opgericht op 22 september 1924.

De vereniging is Koninklijk Goedgekeurd
en aangesloten bij de
Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie.

Het doel van de vereniging is:

‘Het bevorderen van de schietsport, volgens Statuten en Huishoudelijk Reglement van de vereniging’.

De schietbanen

 • Op 4 schietbanen kan zowel met geweer als pistool en revolver worden geschoten.
 • De schiethouding kan staand, knielend of liggend zijn.
 • Daarbij zijn er nog 2 banen beschikbaar waar alleen knielend kan worden geschoten.
 • Alle banen zijn voorzien van automatisch kaarttransport, zodat er geen personen op de baan hoeven te lopen.
 • De schietafstanden zijn 10 en 12 meter.

Veiligheid op de schietbanen

 • Een Baancommandant ziet toe dat de grootst mogelijke veiligheden in acht worden genomen. Alleen onder diens leiding kan er op de schietbanen geschoten worden.
 • Ook zijn er technische voorzieningen aan het gebouw getroffen die het veilig beoefenen van de schietsport zo optimaal mogelijk maken.
 • Naast de schietbanen is er ook nog een gezellige verblijfsruimte waar resultaten besproken en consumpties gebruikt kunnen worden.

Wie mogen er schieten?

 • Ieder die de leeftijd van 17 jaar heeft bereikt kan lid van Wilhelm Tell worden.
 • Om pistool of revolver te kunnen schieten dient een lid echter minimaal de leeftijd van 21 jaar te hebben.
 • Voor visueel gehandicapten is de minimum leeftijd eveneens 17 jaar.

Wapens, munitie & Doelen

De schietvereniging Wilhelm Tell heeft verschillende wapens beschikbaar voor leden.
Onder andere:
 • Klein Kaliber Geweer
 • Klein Kaliber Pistool
 • Klein Kaliber Revolver
 • Lucht Pistool
 • Luchtgeweer
 • Luchtgeweer met akoestisch richtmiddel t.b.v. visueel gehandicapten
Afstand 12 meter
 • Klein Kaliber geweer
Afstand 10 meter
 • Klein Kaliber Pistool/Revolver
 • Lucht Pistool
 • Luchtgeweer
 • Luchtgeweer t.b.v. visueel gehandicapten
Munitie:
 • Met munitie klein kaliber .22 randvuur patroon (6 mm).
 • Voor het luchtgeweer 4,5 mm Diabolo-plat kogel, wedstrijdkogeltje.
Doelen:
 • Op papieren schietschijven, zoals voorgeschreven en KNSA goedgekeurd.

Hoe wordt men lid

Aanmeldingsprocedure
 • Daar de schietvereniging Wilhelm Tell een besloten karakter heeft en om de identiteit van de vereniging te bewaken wordt gevraagd bij de aanmelding een “Bewijs van goed gedrag”(VOG) te overleggen. Dit bewijs is te verkrijgen bij het gemeentehuis van uw woonplaats.
 • U meldt zich aan als aspirant lid van Schietvereniging “Wilhelm Tell“.
 • Daarvoor levert U een ingevuld aanmeldingsformulier met 3 pasfoto’s en VOG in en betaald het inschrijfgeld, plus de contributie over het nog niet verstreken gedeelte van het eerste jaar in één bedrag, vervolgens vraagt U een Verklaring Omtrent Gedrag aan (te verkrijgen op het gemeentehuis).
 • Uw aanvraag om lidmaatschap wordt, voorzien van Uw pasfoto “voorgehangen”. Gedurende de twee maanden van “voorhangen” bent U aspirantlid van de vereniging.
 • De leden van de vereniging hebben nu twee maanden de tijd om bezwaren tegen Uw lidmaatschap in te brengen.
 • Na twee maanden beslist de ballotagecommissie over Uw toelating, pas daarna bent U lid van de vereniging. Mocht in de ballotage periode blijken dat het aspirant lid niet als lid van de vereniging zal worden toegelaten, dan wordt de contributie over de nog niet aangevangen maanden door de penningmeester terugbetaald aan het aspirant lid op een door haar/hem gewenste bank- of girorekening.
 • Als lid van de vereniging bent U verplicht dienst te doen als baancommandant en eventueel andere werkzaamheden Te zijner tijd zult U in het rooster/de roosters worden ingedeeld.
 • Tijdens de”Voorhangperiode” is schietinstructie alleen mogelijk is door een instructeur.

Lidmaatschap & Contributie

 • Het lidmaatschap loopt gedurende het kalenderjaar vanaf 1 september tot 31 augustus.
 • De contributie bedraagt voor hoofdleden – inclusief  € 42,50 KNSA – € 170,50 per jaar.
 • Het inschrijfgeld is eenmalig €.42,50
 • Daarnaast dient u rekening te houden met de kosten van de aanvraag VOG.
 • Jeugdleden zijn leden in de leeftijd van 17 jaar tot 18 jaar.

Het Bestuur

Pam LohuizenVoorzitter
Laurens ReindsSecretaris
Frank HermansPenningmeester
Maarten FreszBestuurslid Klein Kaliber Geweer

Openingstijden

Woensdagavond:
 • Open vanaf 19.30 uur tot ca 22.00 uur.- luchtgeweer
  – luchtgeweer, visueelgehandicapten
  – klein kaliber pistool, trainingsavond
  – klein kaliber geweer, trainingsavond
Donderdagavond:
 • Open vanaf 19.30 uur tot ca 22.00 uur.
  – klein kaliber pistool, wedstrijdavond
Vrijdagavond:
 • Open vanaf 19.30 uur tot ca 22.00 uur
  – klein kaliber geweer, wedstrijdavond